Minőség- és Környezetirányítás / KÖRNYEZETPOLITIKA

KÖRNYEZETPOLITIKAKÖRNYEZETPOLITIKA

A társaság vezetése tudatában van annak, hogy az egyes nemzetek, társadalmak- fenntartható fejlődését csak a makro- és mikroszintű környezeti politikák és célok meghatározásával és gyakorlati megvalósításával lehet biztosítani, ezért fogalmazza meg saját környezetpolitikáját. A B and V 2000 Kft. minden tevékenységének állandó alkotórésze a környezeti szempontok figyelembevétele. A törvényi előírások betartása a szükséges minimum, de nem állhatunk meg ezen a szinten.

 

A környezetközpontú irányítási rendszer érvényessége a B and V 2000 Kft. padlóbevonat készítési tevékenységére terjed ki. Arra törekszik, hogy a tevékenységeivel összefüggésbe hozható környezeti terhelés a lehető legkisebb és kezelhető legyen.

 

 

A TÁRSASÁG KÖRNYEZETI TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZÁNDÉKAI, ELVEI ÉS FŐ IRÁNYVONALA:

 

o   A társaság környezetközpontú irányítási rendszerét az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerint működteti és elkötelezi magát rendszerének folyamatos javítására.

o   Különös figyelmet fordít a környezeti terhelések csökkentésére, tehát előtérbe helyezi az ehhez kapcsolódó technológiákat, a termékének életciklus elemzését alapul véve.

o   Elkötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan megfelel a társaságra és tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak, határozatoknak, szabványelőírásoknak, vevői követelményeknek és belső szabályozásoknak.

o   A környezetközpontú irányítási rendszer működését biztosító, és a rendszer lényeges elemeit és azok kölcsönhatásait leíró dokumentációt hoz létre, amelyet bevezet, fenntart, valamint gondoskodik arról, hogy valamennyi munkatárs ismerje annak rá vonatkozó tartalmát.

o   Folyamatosan gondoskodik a munkatársak környezettudatosságának fokozásáról.

o   Új tudományos eredmények felhasználásával folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, technológiáit a környezeti szempontok és a költségcsökkentés lehetőségeinek figyelembevételével. (elérhető legjobb technológia).

o   Ösztönzi alvállalkozóit a környezetközpontú irányítási rendszer egyes elemeinek bevezetésére, illetve tájékoztatja őket ezzel kapcsolatos kötelezettségeikről.

o   Végül gondoskodik arról, hogy a társaság környezeti politikája, tevékenysége és a környezetre gyakorolt hatása legyen nyilvános, azaz bárki számára hozzáférhető.

Egyházasrádóc, 2017.09.30.


« Vissza az előző oldalra!

B and V 2000 Kft. - Magyar